Hem

Proxi Vård AB

Ulle Skantsi, Mats Larsson och Siw Skantsi, första bilden på styrelsen september år 2000.

Proxi Vård AB är ett mindre familjeföretag inom sjuksköterskebemanning och hälso- sjukvård.

 

För att besöka vår läkarmottagning Elinda Vård i Gävle - klicka här > > >

Proxi Vård AB är ett relativt litet men stabilt företag som funnits i vården sedan år 2000.

Vi är verksamma inom sjuksköterskebemanning samt inom hälso- och sjukvård via privat läkarmottagning.

 

Företagets administration sköts från Gävle, Falun och Uppsala men våra medarbetare som arbetar som bemanningssköterskor är bosatta på olika orter i mellansverige. Många av våra sjuksköterskor har varit med sedan starten i början av 2000-talet !

 

Vi servar offentlig och privat hälso- och sjukvård genom att erbjuda sjuksköterskebemanning vid behov. I bland är det avtal med längre kontinuerliga sjuksköterskeuppdrag (t ex vid långtidssjukskrivningar eller vakanta tjänster) men ofta handlar det om uppdrag helger, enstaka veckor eller dagar som stöd på arbetsplatser med tillfälligt hög arbetsbelastning.

I perioder jobbar vi även med joursjukvård vilket innebär att vi har ansvar för sjuksköterskeinsatserna kvällar, helger och nätter i en kommun eller åt andra privata vårdgivare inom vård- och omsorg.

 

De senaste 6-7 åren har vi successivt lämnat akutsjukvården och arbetar nu nästan enbart med uppdrag inom äldreomsorgen (särskilda boenden och hemsjukvård), LSS och primärvården. När vi söker fler sjuksköterkor för arbete så inriktar vi oss därför på sjuksköterskor och distriktssköterskor med god erfarenhet inom dessa områden. Detta tycker vi är viktigt, dels för att bemanningssjuksköterskan ska känna att han/hon gör ett bra jobb, dels för att vårdtagare, anhöriga och övrig personal ska känna sig trygg med den tillfälliga inhopparen.

 

 

Vill Du veta mer om Proxi Vård ? Ring, sms:a, maila eller besök oss.

Eftersom vi är ett ganska litet företag så satsar vi inte på någon omfattande hemsida och tyvärr kan du inte heller hitta oss på sociala medier.

 

 

Hälsningar

Ulle och Siw

 

 

 

Vår vision är den samma sedan starten år 2000 då vi beslutade

  • att vara en arbetsgivare med långsiktig och ekonomisk stabilitet

 

  • att vara ett företag som levererar sjuksköterskor med kvalitet och arbetsglädje

 

  • att erbjuda trygga arbetsförhållanden med erforderliga försäkringar, inbetalning till pension och reglering genom kollektivavtal.

Kontakt med Ulle

Telefon 073 - 694 20 88 eller genom att besöka Elinda Vård i Gävle (säkrast torsdagar & fredagar).

Kontakt med Siw

Telefon 072 - 223 02 44 eller genom att besöka Elinda Vård (onsdagar).

 

Både Ulle och Siw kan du nå via mail info@proxivard.se

Proxi Vård är ägare till mottagningen Elinda Vård i centrala Gävle och servar stora delar av Gävleborgs - och Dalarnas län vad gäller ambulerande hälsokontroller på arbetsplatsen, vaccinationer, alkohol- och drogpreventivt arbete, utbildning i hjärt-lungräddning mm. Elinda Vård > > >

Varierat arbete, fortbildning och kurser är kompetenshöjande.

 

Försäkringar och kollektivavtal är en självklarhet.

 

Att lyckas behålla sina duktiga medarbetare år efter år är en kvalitetsindikator.