Hem
_DSC0007 (2)
_DSC0050 (2)
provabemanning


Har du erfarenhet som sjuksköterska i kommunal vård- och omsorg eller hemsjukvård ? Kanske särskild kunskap eller intresse för palliativ vård?

Har du tidigare arbetat som bemanningssköterska eller är nyfiken att prova ?

Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig på det sätt du önskar.


Proxi Vård AB är ett förhållandesvis litet men stabilt och kvalitetsinriktat företag som ägs och drivs av mor och dotter, Siv Skantsi och Ulle Skantsi.


Vi har sedan år 2000 bedrivit sjukvårdsverksamhet på entreprenad, hälso- och sjukvårdsmottagning i privat regi samt bemannat offentlig vård med sjuksköterskor. Bemanningsuppdragen har bestått av allt från akutvård och intensivvård till dialys, röntgen, avancerad sjukvård i hemmet, primärvård och kommunal vård/omsorg.

Under senare år har vi successivt lämnat akutsjukvården för att istället specialisera oss på kommuners vård- och omsorg inklusive hemsjukvård, palliativ vård och vård i livets slut.

Våra arbetsuppdrag varierar, både i tid, utformning och geografiskt läge. Det kan vara


  • sjuksköterskeberedskap under jourtid (kväll/natt/helg),
  • sjuksköterskeuppdrag vid akuta behov enstaka dagar,
  • sjuksköterskeuppdrag deltid 1-3 dagar/vecka,
  • sjuksköterskeuppdrag endast jourtid (kvällar och helger),
  • sjuksköterskeuppdrag över en längre tid (halvår/år)


Vi är verksamma i Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och  Jämtland.


Proxi Vårds bemanningssköterskor är bosatta på olika orter i mellansverige. Många av dessa väljer gärna arbetsuppdrag där man för en period provar att bo på arbetsorten eller med veckovis pendling.

Som bemanningssköterska ges du möjlighet

  • att uppleva nya platser som du annars inte skulle kommit till,
  • att knyta nya sociala kontakter,
  • att för en tid lämna hemmamiljöns krav,
  • att berika dina dagar på den nya platsen, nära havet eller i naturskön fjällmiljö, i större stad eller i lugn landsbygdsmiljö,
  • att bredda och fördjupa din kompetens och få uppleva den positiva och stärkande känslan av att kunna lita på dig själv och dina kunskaper i nya arbetsmiljöer 


Proxi Vårds administration sköts dels från vårt lilla kontor på Hantverkargatan i Gävle och (med teknikens hjälp) på distans från Slaggatan i Falun och Bureusgatan i Uppsala. 


Hela vår verksamhet bygger på personlighet och omtanke.

Sunt förnuft förenat med god kännedom om, och efterlevnad av, tillämplig lagstiftning, rekommendationer och andra riktlinjer är grundläggande. Många av våra medarbetare har varit med sedan början av 2000-talet och några av de kommuner vi idag utför uppdrag i har vi återkommande bemannat 15 år eller mer.


En gott samarbete med de kommuner där vi har avtal är viktigt för oss. Dels i vår strävan efter att våra medarbetare ska få bra arbetsmiljöer. Dels för vår önskan om att upphandlande kommun ska vara nöjd med Proxi Vård som helhet. Men inte minst för att ett gott samarbete mellan Proxi Vård (som arbetsgivare) och en kommun (som vårdgivare) gagnar den enskilde som är i behov av en välfungerande vård- och omsorg.


Vill Du veta mer om Proxi Vård och vad vi kan erbjuda?

Ring, sms:a eller maila till oss för mer information.

Vi har valt att inte förekomma på sociala medier och ingen som kontaktar oss blir automatiskt kopplad till någon mailinglista eller annat forum för informationsflöde i form av massutskick.Ulle, Mats och Siv

Siv Skantsi

Telefon  072 - 223 02 44

Mail       info@proxivard.se


Ulle Skantsi

Telefon  073 - 694 20 88

Mail       ulle@proxivard.se

 

Vår vision är den samma sedan starten år 2000 då vi beslutade


att vara ett företag och en arbetsgivare med långsiktig och ekonomisk stabilitet


att vara ett företag som levererar sjuksköterskor med kvalitet och arbetsglädje


att erbjuda trygga arbetsförhållanden med erforderliga försäkringar, inbetalning till pension och med kollektivavtal.

Varierat arbete, fortbildning och kurser är kompetenshöjande.


Försäkringar och kollektivavtal är en självklarhet. 


Att lyckas behålla sina duktiga medarbetare år efter år är en god kvalitetsindikator!